November 30, 2020

Kärlek varar i tre år ... Vilka är parternas cement som håller på att vara?

Berättelserna om A slutar vanligtvis dåligt ... och för 50% av gifta paret i Paris är det äktenskapet som tar vattnet före det ödesdigra locket på 7 år. I händelse av att filmen släpptes Frédéric Beigbeder, Kärleken varar 3 år, tidningen lagde reda på parternas hemligheter som varade.

Mer än tre fjärdedelar av franska kvinnor (78%) anser att det är ömhet som tillåter ett par att hålla sig i tid, enligt en undersökning som utförts av Harris Interactive. Kön är rankad andra (27%), vanlig (21%), god mat (7%), pengar (5%) och, mer överraskande, synd (1%). Ingen kommentar ...

Enligt denna undersökning, denotrohet är den första orsaken till disenchantment för majoriteten av franska undersökta kvinnor (58%). Följ rutinen (54%), hushållets ekonomiska svårigheter (28%) och bristerna hos en av de två partnerna (25%).
Coluche sa att i paret är det alltid en som är uttråkad och en som lider ... en pessimism som motverkas senare i denna undersökning gäller parternas livslängd.

En annan lektion från denna undersökning visar att mer än en fjärdedel av franska kvinnor (27%) uppskattar mer än tjugo år varaktigheten av deras längsta kärleksaffär, mot 12% som säger att det inte har överskridits de tre åren.

På samma sätt säger nästan två av tio kvinnliga respondenter (19%) det lust Sexuella varar mer än tjugo år i ett par.

När det gäller män väntar vi fortfarande på sina vittnesbörd ...The Swedish theory of love (November 2020)